Książki

Księgozbiór biblioteki liczy około 9 tys. woluminów.

Księgi inwentarzowe i pierwsze wpisy dotyczące istniejącej tu do dziś biblioteki pochodzą z roku 1946. Do 1999r. była to biblioteka szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte, później Gimnazjum      nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego i od roku szkolnego 2017/2018 znów jesteśmy Szkołą Podstawową nr 1 z im. Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Historia naszej szkoły jest bardzo bogata https://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnazjum_nr_1_im._Zjazdu_gnie%C5%BAnie%C5%84skiego_w_Gnie%C5%BAnie

Księgozbiór jest uzupełniany na bieżąco w miarę otrzymywania i pozyskania środków na zakup nowych książek. Książki kupowane są pod kątem potrzeb i zainteresowań naszych czytelników.

Wyodrębniono w nim kilka zespołów zbiorów:

  • Księgozbiór podręczny - zbiór materiałów bibliotecznych udostępnianych tylko
    w czytelni: encyklopedie, słowniki rzeczowe i językowe, atlasy, albumy
  • Regionalia
  • Lektury szkolne
  • Literatura piękna w kilku działach
  • Literatura popularnonaukowa
  • Literatura metodyczna dla nauczycieli
  • Podręczniki szkolne.

  

  • Multimedia.

Obok książek i czasopism biblioteka gromadzi również płyty CD i DVD

W kwietniu 2018 roku zakwalifikowaliśmy się do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa